O NAS

Nasze specjalizacje

SZKOLENIA

Szkolenia administracyjne i biurowe

Mają na celu zdobycie umiejętności pomocnych w pracy w biurze i administracji.

Szkolenia administracyjne i biurowe

Profesjonalna asystentka/sekretarka, Profesjonalny Office Manager, Skuteczne funkcjonowanie biura, Archiwizacja dokumentów, Ochrona danych osobowych

Szkolenia sprzedażowe i obsługowe

przeznaczone są dla osób mających w swojej pracy zawodowej stały kontakt z Klientem.

Szkolenia sprzedażowe i obsługowe

Techniki sprzedaży, Perswazja w sprzedaży, Sprzedaż B2B, Telesprzedaż, Negocjacje w biznesie, Obsługa klienta, Trudny Klient, Obsługa Klienta Kluczowego, Emisja głosu, Savoir – vivre w biznesie, Techniki prezentacji

Szkolenia interpersonalne

Mają na celu rozwój osobisty każdej osoby.

Szkolenia interpersonalne

Zarządzanie stresem i techniki relaksacji, Komunikacja interpersonalna, Asertywność, Zarządzanie czasem, Radzenie sobie ze stresem, Trening relaksacyjny, Prezentacja i autoprezentacja, Rekrutacja od strony kandydata, Zarządzanie karierą

Szkolenia finansowe

Dla osób mających styczność z zagadnieniami finansowymi firmy oraz dla właścicieli firm chcących mieć kontrole nad finansami w firmie.

Szkolenia finansowe

Finanse dla niefinansistów, Podstawy księgowości, Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa

Szkolenia kadrowe

podnoszą wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i przeznaczone są dla pracowników kadrowych, działów HR oraz dla właścicieli firm.

Szkolenia kadrowe

Systemy ocen pracowniczych, Assessment Center/Develompent Center, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prawo pracy, Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia dla kadry menadżerskiej

Przeznaczone są dla osób na stanowiskach kierowniczych niższego i wyższego szczebla.

Szkolenia dla kadry menadżerskiej

Rekrutacja i selekcja, Budowanie zespołu, Zarządzanie zespołem, Przywództwo, Rozwiązywanie konfliktów, Motywowanie pozafinansowe,Zarządzanie rozwojem, Lidership, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie przez cele, Zarządzanie ryzykiem, Wystąpienia publiczne.

Organizujemy Kursy Języka Migowego

Sprawdź szczegóły

PROJEKTY REKRUTACYJNE

Realizujemy projekty rekrutacyjne poprzez zastosowanie następujących metod:

  • Executive Search bezpośrednie dotarcie do kandydatów posiadających unikatową wiedzę i doświadczenie

  • Assessment Center badanie kompetencji kandydatów poprzez zadania zbliżone do przyszłego środowiska pracy

  • Klasyczna rekrutacja wyszukanie kandydatów w oparciu o własną bazę oraz wykorzystanie środków masowego przekazu

CONSULTING

Oferujemy wsparcie organizacji w zakresie:

Przeznaczony dla menadżerów wyższego szczebla. Przydatny w szczególności w sytuacji zmiany stanowiska, planowaniu kariery, poprawienia efektywności, wypalenia zawodowego.

Przeznaczony dla osób, które szukają nowego kierunku w swojej karierze bądź borykają się z różnymi rozterkami.

Służy weryfikacji poziomu kompetencji pracowników w celu zidentyfikowaniu obszarów do rozwoju

Pomaga w zidentyfikowaniu braków kompetencji pracowników w określonych zakresach oraz wskazuje kierunki rozwoju

Pomagają określić obszary kompetencji jakie pracownik powinien posiadać aby skutecznie realizować zadania na zajmowanym stanowisku

Mają na celu uzyskanie obiektywnych informacji na temat stopnia realizacji przez pracowników celów, zadań i rozwoju kompetencji niezbędnych do ich osiągnięcia.

AKTUALNOŚCI

Nasz wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych nr 2.06/00077/2012

Sprawdź